Internet of Things

Connectem les coses amb tu i per tu

Captura remota de dades

Accés remot a qualsevol tipus de dada mesurable: temperatura, humitat, pes, nivell, pressió…

Enviament de les dades al núvol

Les dades capturades s’emmagatzemen al núvol per a un processat posterior

Processat de les dades

S’analitzen les dades a partir de les necessitats del projecte per convertir-les en informació útil pel client

Presentació de la informació

Les dades es presenten gràficament via web o aplicació al mòbil per ajudar al client a prendre les millors decisions

Què és l’Internet de les coses?

És tot allò que permet connectar qualsevol aparell o element quotidià a Internet, de manera que es pot monitoritzar el seu estat o, de manera inversa, activar-lo remotament.
Amb IoT (de l’anglès Internet of Things) s’obre un món d’infinites possibilitats per a tu i el teu negoci.

PROJECTES

Despleguem el teu projecte IoT

T’ajudem a definir i a implementar la solució a les teves necessitats de monitorització i control dels teus dispositius.

DEFINICIÓ

Ens expliques què necessites medir o controlar. Realitzem un esquema de l’estructura que haurà de tenir el projecte IoT (dispositius individuals, gateway, tecnologia a usar…)

PROTOTIPATGE

Fem un prototip amb components econòmics estàndards (Arduino, LoRa, 3G…)

ANÀLISI

Proposem quin paràmetre és el més adecuat per conèixer les dades que tu necessites (temperatura, humitat, presència, pes…)

IMPLEMENTACIÓ

Implementem la solució validada amb dispositius comercials certificats.

Contacta amb nosaltres

Si tens una necessitat d’accedir remotament a algun recurs o de controlar-lo des del mòbil o la tauleta nosaltres podem fer l’estudi i la implementació del projecte.